Planeeringute infomudeli alused

Koolitus maastikuarhitektidele, taristute projekteerijatele, detailplaneeringute koostajatele, et anda 3D planeeringute ja maastike kujunduslike aluste ülevaade koos praktiliste harjutustega Civil 3D tarkvaras.

Autodesk Civil 3D teede projekteerijale koolitus

Koolitus inseneridele, teede projekteerijatele, et omandada teadmised teede projekteerimise protsessist Civil 3D tarkvara kasutamisel, tarkvara töökeskkonna struktuurist, kasutajaliidesest, teeprojekti ja projektdokumentatsiooni loomisest ning selle edaspidisest esitamisest.